Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни - Вижте/изтеглете като PDF

Списък на документите съдържащи лични данни (Приложение 1) - Вижте/изтеглете като WORD

Списък на документите съдържащи лични данни в синдикалните организации (Приложение 2) - Вижте/изтеглете като WORD

Списък на документите съдържащи лични данни във ВСК на синдикалните организации (Приложение 3) - Вижте/изтеглете като WORD

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач