Актуално

София, КС на КНСБ, дневен ред

  • Европейски алианс за възходящо сближаване на заплатите
  • Искания на КНСБ към Бюджета на ДОО за 2019 г.
  • Позиция на КНСБ по договарянето на минималните осигурителни доходи за 2019 г.
  • Информация за хода на преговаряне за Национално споразумение за механизъм за договаряне и определяне на минималната работна заплата за страната.
  • Годишен доклад по КТД и доходите за 2017 г.
  • Годишен доклад за нарушените трудови и синдикални права в България за 2017 г.
  • Анкетна карта за провеждане на допитване до председателите на СО във връзка с вътрешноорганизационния преглед.
  • Информация за напредъка по изпълнение на Компонент 2 „Консултиране на работниците и служителите и работодателите в МСП, част от производствената верига на МНК“ в рамките на проект „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на МНК“.
  • Концептуална рамка за изграждане на „Парламент на работеща България“.
  • Мерки за подготовка на система за прилагане изискванията на регламента за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД в КНСБ.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач