Актуално

На посещение в НФТ"Химия и индустрия" е Оле-Кристиан Полсен - международен съветник на Норвежкия индустриален синдикат Industri Energi.

28-29 май 2018 г. - На посещение в НФТ"Химия и индустрия" е Оле-Кристиан Полсен - международен съветник на Норвежкия индустриален синдикат Industri Energi 28-29 май 2018 г. - На посещение в НФТ"Химия и индустрия" е Оле-Кристиан Полсен - международен съветник на Норвежкия индустриален синдикат Industri Energi

В проведената дискусия обсъдихме бъдещите взаимоотношения между двата синдиката за сътрудничество в областта на развитието и подпомагането на социалния диалог на браншово и фирмено равнище и за разширяване на синдикалното влияние в полза наемния труд и на синдикалното членство.

Обсъдихме и дейностите на синдиката с фокус върху ползите от достойния труд, равенство между половете, недопускане на дискриминация на работното място и баланс между работата и живота чрез колективните преговори и споразумения, като един бъдещ проект с работодателските организации.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач