Актуално

Изпълнителен комитет на Industrall Europe (Европейската федерация на промишлените синдикати) организация, която включва 7,1 млн. членове от над 200 синдикални организации в индустриалния сектор от цяла Европа.

Форумът прие декларация, в която се призовават правителствата и компаниите да подобрят структурите на социалния диалог и колективното договаряне, липсата на които създава сериозен социален дъмпинг. Industrall Europe призовава още да се предприемат реални действия за прилагане принципите на Европейския социален стълб като първа стъпка към честното преразпределение на благата от труда между работниците и капитала. Мултинационалните компании и работодателските организации да спрат да прилагат различни стандарти към своите работници, особено в Източна Европа, за да започне реална конвергенция на заплатите и условия на труд.

декларация

Изпълнителен комитет на Industrall Europe Изпълнителен комитет на Industrall Europe Изпълнителен комитет на Industrall Europe

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач