Актуално

КНСБ, семинар на тема „Превенция за безопасност и здраве при риск от опасни вещества”.

Семинарът е част от кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества” (2018-2019 г.) на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР). Кампанията цели повишаване на осведомеността, относно рисковете, произтичащи от опасностите от въздействието на химически вещества на работното място и насърчаване на културата за превенция на риска.

Огнян Атанасов - национален секретар на КНСБ и Пенка Митрева - началник отдел „Рискови производства дейности” при ИА„ГИТ” представиха презентации на тема „Изисквания и практики за осигуряване на безопасност и здраве при работа с опасни химични вещества и мерки за намаляване и ограничаване на риска”.

 

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач