Актуално

Общо събрание на социалните партньори от Българската камара на химическата промишленост. Отчетено беше възходящото развитие на химическата индустрия през 2017 г. и добрите перспективи за сектора. Председателят на НФТ"Химия и индустрия" подчерта, че за разлика от ръста на производството заплатите в сектора все още изостават и не отговарят на резултатите.

Социалните партньори заявиха желание за по-добра съвместна работа по проблемите на сектора, по проекти за достойни условия на труд и актуализация на Рамковото споразумение за социално партньорство от 2015 г.

 

Общо събрание на социалните партньори от Българската камара на химическата промишленост. Общо събрание на социалните партньори от Българската камара на химическата промишленост.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач