Актуално

Международна конференция на високо равнище “За Европейски алианс за възходяща конвергенция на заплатите” с участието на Лука Висентини - Генерален секретар на ЕКП и Шарън Бъроу - Генерален секретар на МКП

В рамките на единния пазар на ЕС все още съществуват големи различия в заплащането: между държавите, между секторите в рамките на държавите и в рамките на мултинационалните предприятия в различните държави, в които те са установени. Такива отклонения много рядко съответстват на различна степен на производителност или на разлики в икономическите резултати или разходите за живот. Напротив, различията в заплащането създават нелоялна конкуренция между икономиките и фирмите и оказват негативно влияние върху цялостната конкурентоспособност на единния пазар. Те допълнително обедняват нископлатените пазари на труда, предизвиквайки вредно въздействие върху мозъка, което унищожава публичните и частните инвестиции в образованието на младите хора.

Целта на Алианса е да обедини Еврокомисията, европейските правителства, синдикатите и мултинационалните компании в едно общо движение към повишаване на заплатите в Източна Европа.

 

 

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач