Актуално

Спешна среща на Председателите на индустриалните федерации  на КНСБ , членове на  industriALL  Europe  с Председателя  на социалната  комисия на Парламента д-р Хасан Адемов , във връзка с възникналото обществено  напрежение  свързано с обявеното изменение в изчисляване на размера на пенсиите за хората.

На срещата беше обсъден процеса на изменение  в изчисляване на пенсиите  от 2000 година до днес. Д-р Адемов отговори изчерпателна  на всички въпроси поставени от синдикалистите. Изразено беше мнение, че  е правилно  в създалата се ситуация  да се даде възможност  на пенсионерите за избор между досега действащата  и новата система за изчисляване на пенсията. Освен това стана ясно , че  е наложително да се проведе задълбочено изследване на предлаганите изменения, тъй като твърденията, че всичко е ясно, обективно и справедливо не са съвсем точни.

Д-р Адемов все пак успокои, че НОИ изнесените факти са резултат не от реални пенсии, теоретична симулация с данни от 2017 г., за да види как ще действа формулата. Той припомни, че до 1997 година няма регистър на осигурените лица, а регистърът в периода от 1997 до 1999 не бил непълен. В онези години не е имало максимален осигурителен доход и това е довело до осигуряване на фантастични суми.

Председателите на индустриалните федерации изразиха притесненията на хората, че им се отнема осигурителен доход от преди 1997 г., отнемат се и три от т.нар. златни години, както и трите годи от 1997 до 1999 г. Ситуацията допълнително се усложнява от тежката криза в този период свързан с намаляване на заплати, липса на работа и осигуряване на минимални доходи. Споделена беше необходимостта от нов гратисен период и сериозен дебат по т.нар. "втори таван" при изчисляването на индивидуалните коефициента на новите пенсионери.

Идеята на новата формула е да се намери справедливост, а дискусията ще продължи, увери д-р Адемов. Предложението на НОИ да се изчислява пенсията по новата и по старата формула, гарантирало справедлива пенсия без ощетяване на пенсионерите.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач