Актуално

Зала „Европа“, Европейският стълб за социални права - стълбът на бъдещето на Европа. Европейският стълб на социалните права гарантира основните права, основаващ се на 20 основни принципа. Европейският стълб има за цел да предостави нови и по-ефективни права за гражданите, включително справедливи условия на труд, равни възможности и достъп до пазара на труда. Защитата на всички работници през целия им трудов живот е от особена важност в контекста на европейския стълб, в който се посочва, че „работниците имат право на работна среда, приспособена към техните професионални нужди и която им дава възможност да удължат участието си на пазара на труда“.

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач