Актуално

Консултативна среща в КРИБ емисии, относно необходимостта от мерки за ограничаване влиянието на емисиите върху моделите на производство и крайните финансови резултати в предприятият от химическия сектор. България е необходимо изготвянето на методика за приемане на финансови мерки в полза на отраслите, които са изложени на реален риск от изместване на въглеродни емисии и покрепа за промяна в Директива 2003/87/EО в контекста на дългосрочните цели на Парижкото споразумение и подкрепа на определени енергоемки отрасли, при които може да възникне изместване на въглеродни емисии.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач