Предизвикателства


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

НФТ "Химия и индустрия" има за основна цел представителството и защитата на интересите на своите членове в областта на трудовата заетост, колективното договаряне, социалния диалог в индустриалните отношения, безопасните условия на труд, заплащането на труда, социалното осигуряване и жизненото равнище.

НФТ "Химия и индустрия" организира своите членове за защита на основните трудови, социални и синдикални права:

  • правото на свободно и доброволно сдружаване в синдикални организации и правото на синдикална дейност в предприятията;
  • правото на колективно трудово договаряне и участие на синдикалните представители в социалния диалог на индустриалните отношения;
  • правото на справедливо заплащане на труда, формиране на социална политика и достоен социален стандарт;
  • правото на безопасни и здравословни условия на труд, екологично чиста производствена и жизнена среда и осигуряване на специфичните профилактични и компенсаторни мерки;
  • правото на достоен труд, повишаване на квалификацията, преквалификация и условия за професионална реализация;
  • правото на социално и здравно осигуряване и защита срещу преднамерени или незаконни действия в трудовите отношения.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач