Актуално

Представяне на Годишният доклад по колективно договаряне на заплатите за 2018 година и очакванията за ръста им през 2019 година. Икономическите анализи сочат, че преразпределението на добавената стойност между капитала и труда се променя устойчиво в последните години в полза на труда, макар и по-бавно отколкото ни се иска. Този показател измерва относителния дял на доходите на наемния труд в брутния продукт, и от 36,9% е достигнал 43,1% при средно европейското равнище 50-55%. При среден ръст на работните заплати за страната през 2018 г. от 9,4 %, в браншовете на химическия сектор Кампанията по колективното договаряне на заплатите през 2018 г. постигна ръст от средно 7%.

Производство на химични продукти + 4,3 %;
Производство на лекарствени вещества и продукти + 7,6 %;
Производство на изделия от каучук и пластмаси + 8,4 %;
Производство и разпределение на природен газ + 5,6 %

За да достигаме средно европейските равнища на покупателна способност, доходите от заплати трябва да ръстат номинално с 12-15% през всяка от следващите години. Тогава реалистично е до 2022 г. средната работна заплата да достигне 1000 евро, а 450 евро минимална работна заплата. А това означава силна Кампания по договаряне работните заплати в сектора през 2019 г.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач