Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Международен семинар организиран от МОТ и Европейската федерация химия, енергетика и минна промишленост – EMCEF в Международен център за обучение на МОТ за ново присъединилите се страни от Централна и източна Европа и страните-кандидатки за членство в ЕС - България, Хърватска, Чехия, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Полша за участието на синдикатите в Европейския секторен социален диалог, глобализацията и защитата на труда на европейско и международно ниво и политиките на EMCEF за ангажираност на новите страни – членки на ЕС в тях и използването на разширяването на ЕС за засилване на националния социален диалог и колективното договаряне.

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач