Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

В София - разширено заседание на Федералния координационен съвет и Федералната контролна комисия – дневен ред

- НФТ „Химия и индустрия” - 2008 г. – синдикален обзор на изминалата година
- Изпълнение на бюджета за 2008 г., проектобюджет на НФТ „Химия и индустрия” за 2009 г. и Програма на НФТ „Химия и индустрия” за 2009 г.
- Информация за годишната проверка на ФКК за 2008 г.
- Социална и икономическа ситуация в предприятията от химическия сектор – потребност от активни социални и защитни мерки на синдиката и на социалните партньори
- Информация за промените в Кодекса на труда - обн. ДВ. бр.108 от 19 декември 2008 г.
- 6-и конгрес на НФТ”Химия  индустрия”.

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач