Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Брюксел – Съвместна декларация на социалните партньори от Европейската химическа промишленост - ECEG и EMCEF, във връзка с въвеждането на временно освобождаване там, където работниците желаят да бъдат освободени за известен период от време, но да не бъдат съкратени и въвеждане на намалено работно време, когато работниците искат да работят с по-малко работно време от нормалното или други подобни мерки, които се предприемат според националното законодателство и колективните споразумения, за да се избегнат съкращенията в химическия сектор

Глобалната икономическа криза се отрази върху заетостта. Бизнесът е принуден да освобождава персонала или да въведе намалено работно време.

Освобождаването на персонала или намаленото работено време трябва да се извършва след консултации с работниците и техните представители.
Когато това се налага трябва да се направят всички възможни усилия за да се използва това свободно време за квалификация и обучение
Обучението, което се предвижда за този период – както и цялото обучение – трябва да утвърждава, осигурява и поддържа в работниците онези съществени умения за химическия и фармацевтически сектори, така че, когато икономическата ситуация се подобри тези жизнено важни за сектора човешки ресурси да не бъдат загубени за бъдещето.
Призоваваме Европейския съюз, националните и местни представители на властта да осигуряват подкрепа и финансова помощ на бизнеса и работната сила по време на освобождаването и намаляването на работно време. Националните социални партньори са призовани да търсят най-добрите решения, които отговарят най-добре на специфичните нужди на химическата и фармацевтична промишлености.

Брюксел, 2 март 2009

Simon Marsh
European Chemical Employers Group
ECEG
Reinhard Reibsch
European Mine, Chemical and
Energy Workers Federation - EMCEF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач