Актуално

КНСБ обсъди с министър Сачева предложението за Директива за адекватните минимални работни заплати в ЕС и изготвяне на национален план за насърчаването на колективното трудово договаряне и постепенно повишаване на покритието на работниците и служителите с колективни трудови договори.

По инициатива на Европейската конфедерация на профсъюзите на национално ниво синдикатите в ЕС започнаха консултации с правителствата. Двата възлови въпроса в правните разпоредби на директивата са, първо, да залегне праг, под който минималните работни заплати да не могат да паднат, или под 60% от средната по възходящия ред(медианната) или под 50% от средната работна заплата за страната, и второ, достигане на 70% покритие с КТД при 30 на сто за страна в момента.

Двата процеса – създаването на механизъм за адекватност на минималните работни заплати и насърчаването на колективното договаряне са взаимосвързани в усилията за догонване на европейските заплати. Важно е да се запише, че адекватните минимални заплати създават гаранции за достойно заплащане и повече сигурност за работещите.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач