Актуално

Кръгла маса за по-добри работни места и справедлив преход в енергетиката, металургията и химията - тежката индустрия в Централна и Източна Европа.

Тежката индустрия отговаря за 30% на енергийните емисии в световен мащаб. До края от този век, емисии от тези индустрии се прогнозира да представлява 60% от глобалните емисии, свързани с енергията. Работниците в тежката индустрия исторически са имали силни профсъюзи и са отстоявали добри условия чрез колективни действия.

Сега Зелена сделка поставя сериозни предизвикателства пред тези индустрии и затова поддържането на силата на синдикатите е важно, за да се гарантира справедлив преход, особено в страните от Централна и Източна Европа.

Следващите Кръгли маси ще се проведат дигитално сътветно на 8 и 14 декември 2020 г.

Кръгла маса - Вижте като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач