Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Становище на КНСБ по Плана за възстановяване и устойчивост. За КНСБ този план е нов, уникален инструмент на Европейския съюз, който изисква всяко предложение за финансиране на проект да отговаря на точни и строги критерии. Това налага сериозна техническа работа за подготовка и проверка на допустимостта на всеки един от проектите. В структурен план четвъртият вариант е логически подреден и следва европейските препоръки. Това не беше така при първите два варианта, които срещнаха критики от наша страна. Този вариант е ясно разделен на четири части, между които има необходимата синергия.

Предложенията на КНСБ за включване на раздели за 1) съгласуваност на Плана, 2) описание на политики и приоритети, 3) допълняемост в изпълнението, както и 4) оценка на въздействието, са възприети и са значително доразвити. Освен това структурата на отделните стълбове е идентична и позволява лесна сравнимост.

В този смисъл, коментарите на КНСБ са разделени в два основни раздела (общо и специфични), както следва:

Становище на КНСБ по Плана за възстановяване и устойчивост - вижте като PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач