Актуално

Регионална онлайн среща на Industriall Europe за Югоизточния регион. Регионално сътрудничество за укрепване силата на Съюза в условията на двойния преход с участието на представителите на олганизациите на industriAll Europe от Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Черна гора, Северна Македония, Румъния, Сърбия.

Дискутирани бяха инициативи за справедлив преход:

  • Ролята на синдикатите в Европейските инициативи за въглищните региони в преход в Западните Балкани в рамките на Зеления курс на ЕС;
  • Кампанията за справедлив преход на IndustriAll Europe;
  • Възстановяване за всички във времената на възстановяването от COVID-19 и двойния преход дължащ се на цифровизацията и декарбонизацията - подготовката на синдикатите за промените в промишлеността;

 Изграждане на синдикална сила в условията на двойния преход.

Кампания - Справедлив преход - Вижте като PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач