Актуално

Хотел  Форум, Българската камара на химическата промишленост проведе семинар на тема „Зелена сделка за химическата промишленост, законодателство.

Семинарът е във връзка със Зеления пакт /Зелената Сделка/ - набор от политики,  предложени от Европейската комисия, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. и е продължение на  поредица  семинари за отговорна химическа промишленост на България, за плановете на ЕС за Зелената  Сделка и Климатично (въглеродно)  неутралната икономика, началото на които  поставихме през есента на миналата година.

Семинарът се фокусира върху:

  • кръговата икономика и в частност индустриалната симбиоза (използване на отпадък от определени производства като ресурс за други) - възможности за оползотвораване, налични добри практики в международен план и в България;
  • пътят за създаване на въглеродно-неутрални продукти, намаляване на цялостното екологично въздействие през инвентаризация на емисии, оценка на жизнен цикъл (LCA), TCFD и др.;

Участие взеха както представители на химически компании, така  и от други сектори - металургия, производство на цимент, консултански и логистични фирми, работодателски организации и социални партньори.

Кръгова икономика и индустриална симбиоза – постижимото бъдеще на химическата промишленост в България - Вижте като PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач