Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ се включи в проучването и анализа на специфичните дигитални умения необходими на заетите лица и тяхното придобиване чрез включването им в държавни образователни стандарти в съответствие с развиващите се дигитални технологии по отделните сектори на икономиката в България в рамките на Проект „Партньорство в дигитална среда“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Проектът представлява съвместни действия на социалните партньори и се изпълнява в партньорство с Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата и Министерство на труда и социалната политика.

На 18 февруари 2022 г. беше приет резултата от първия етап на секторния анализ  на специфичните потребности от дигитални умения обхванати в рамките на проекта в Производство на рафинирани нефтопродукти (ИД 19)

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач