Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Заседание на Управителния съвет на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Синдикален обзор на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2021 г.
  2. Отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ и членския внос за 2021 г.
  3. Утвърждаване на бюджета и щата на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2022 г.
  4. Разни:

4.1 Ревизионен доклад на ФКК за 2021 г.;
4.2 Свикване на Федералния съвет /годишното общо събрание на синдикалните организации/;
4.3 Участието на 9 Конгрес на КНСБ;
4.4 Актуална синдикална практика.

Протокол - Вижте като PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач