Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Регионален семинар за справедлив преход и участието на синдикатите, онлайн, Букурещ

 Партньори от Югоизточна Европа се срещнаха в Букурещ, за да обсъдят предизвикателствата на декарбонизацията и прилагането на Зеления пакт.

Прилагането на Зелената сделка в Югоизточна Европа поставя различни предизвикателства пред останалата част от Европа. Необходими са по-силен социален диалог и по-добро участие на синдикатите, за да се постигне справедлив преход за работниците в тези региони, е заключението от семинара на industriAll Europe.

Амбициозните цели в областта на климата трябва да бъдат съчетани с адекватна подкрепа за справедлив преход навсякъде в Европа.

Страните в тези региони тръгват от различни позиции в процеса на зелена и дигитална трансформация в сравнение с останалата част от Европа. За да достигнат необходимите цели за 55, те имат достъп до специални европейски фондове и много национални правителства предоставят допълнителна подкрепа. От друга страна, страните кандидатки за членство в ЕС разполагат с по-малко ресурси, но също така трябва да се съобразят с целите за климата. Няма специални фондове на Just Transition за подкрепа на работниците по време на прехода.

Справедливо е да се каже, че нито една страна в двата региона няма достатъчно ресурси, за да постигне въглероден неутралност в съответствие с принципите на справедливия преход. Докато националните политици се съгласяват с целите за климата на европейско ниво, те не успяват да включат синдикатите в планирането и управлението на прехода. Това означава, че синдикатите не могат да гарантират, че политиките за климата се прилагат справедливо за засегнатите работници. Без подходящи консултации със синдикатите, правителствата рискуват да създадат индустриални пустини и да влошат тревожните тенденции на обезлюдяване в Югоизточна Европа.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач