Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Семинар  „Европейска стратегия за устойчивост в областта на химикалите“,  онлайн, https://bcci2001.com/bg/news/view/343/

Българската камара на химическата промишленост проведе онлайн семинар на тема „Европейска стратегия за устойчивост в областта на химикалите“. Стратегията за устойчивост в областта на химикалите на ЕС (CSS) беше приета през октомври 2020 г., за да предостави нова дългосрочна визия за политиката в областта на химикалите в съответствие с целите на Зеления пакт на ЕС. Съдържание:

Изводи от Икономическия анализ на въздействията на Стратегия за устойчивост в областта на химикалите (CSS), 14.10.2020 г.

Ревизия на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH)

Ревизия на Регламент (EO) № 1272/2008 (CLP)

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач