Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Федерален съвет / Общо събрание на синдикалнате организации на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Синдикален обзор за дейността на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ през 2021 г.
  2. Отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2021 г.
  3. Доклад на ФКК за 2021 г.
  4. Приемане на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2022 г.
  5. Избор на делегати за 9-я Конгрес на КНСБ - представяне на основни насоки от Програмата и проекта за промени на Устава на КНСБ.
  6. Актуална синдикална практика  - какво очакваме през 2022 г., предложения за насоки и дейности на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ през 2022 г.

ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на Федералния съвет /Общо събрание на синдикалните организации/ на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ 14-15 април 2022 г., Хисаря - Вижте като PDF

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач