Актуално

Асеновград, отчетно-изборната конференция на НСО на НФТ „Химия и индустрия – КНСБ“ в „Асенова крепост“ АД – Асеновград преизбра досегашния председател на организацията Филип Кочанов. В оживената дискусия бяха посочени редица въпроси на организацията на труда, заплащането и безопасността на труда със загриженост за бъдещето на предприятието. Тези други проблеми бяха споделени на общата среща на председателя на НФТ"Химия  индустрия" Красимир Кръстев при изпълнителния директор Богдан Бибов.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач