Правото на труд, за което държавата се грижи, за да създаде необходимите условия за това. Всеки  гражданин в ...

Право на свободно сдружаване и организиране в синдикални организации, без разрешение или съгласие на ...

Всички работниците и служителите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане.  Всеки ...
That's All

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач