Моят синдикат

Безопастност и здраве при работа

НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Здравословните и ...

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА Работодателят в зависимост от обема на дейността, ...

РОЛЯТА НА КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД Създаването на Комитетите и групите по условия на труд ...

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Трудова злополука  е всяко внезапно увреждане на здравето, по време и във връзка или по ...
That's All

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач