Актуално

Приключи стачката в електрохимическата индустрия в Норвегия. Industri Energi и работодателите подписаха ново ...

КНСБ не приема предложението на служебното правителство за минималната заплата през 2023 г. от 770 лв. ...

Влизат в сила нови промени в Кодекса на труда, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 62 на 5.08.2022 г. С тези ...

Позиция на КНСБ по проект на Постановление на МС за определяне размера на линията на бедност за 2023 г. ...

Позиция на европейските социални партньори от газовия сектор, във връзка със справедливия зелен преход и ...

Вонеща вода, заседание на Управителен съвет на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ         ДНЕВЕН РЕД: Кампания ...

София. Резултатите от задълбочено проучване на прякото участие на работниците и служителите в ...

Брюксел, Позиция на европейските социални партньори от газовия сектор, относно "Справедливият преход и ...

Заседание на Постоянен консултативен комитет по въпросите на колективното договаряне на КНСБ обсъждане на ...

На първия след Конгреса КС на КНСБ създаде свои постоянно действащи помощни органи, които да го подпомагат в ...

Асеновград, отчетно-изборната конференция на НСО на НФТ „Химия и индустрия – КНСБ“ в „Асенова крепост“ АД ...

В дните на своята 25 годишнина нова инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат бе ...
Load More

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач