Актуално

Вонеща вода, заседание на Управителен съвет на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ         ДНЕВЕН РЕД: Кампания ...

София. Резултатите от задълбочено проучване на прякото участие на работниците и служителите в ...

Брюксел, Позиция на европейските социални партньори от газовия сектор, относно "Справедливият преход и ...

Заседание на Постоянен консултативен комитет по въпросите на колективното договаряне на КНСБ обсъждане на ...

На първия след Конгреса КС на КНСБ създаде свои постоянно действащи помощни органи, които да го подпомагат в ...

Асеновград, отчетно-изборната конференция на НСО на НФТ „Химия и индустрия – КНСБ“ в „Асенова крепост“ АД ...

В дните на своята 25 годишнина нова инсталация за производство, опаковане и съхранение на сода бикарбонат бе ...

Започна организацията за Откритата спартакиада на индустриалните работници на 10 – 14 септември 2022 г., к.к. Св. ...

Стокхолм, Изпълнителен комитет на IndustriAll Europe. Изпълнителният комитет на IndustriAll Europe чу вдъхновяващата ...

Европейският профсъюз industriAll навършва десет години. На 16 май 2012 той се роди от сливането между Европейската ...

На 10 и 11 май 2022 г. в София, „Интер експо център“  се проведе Деветият конгрес на КНСБ с участието на над 700 ...
Load More

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач