Актуално

НФТ"Химия и индустрия- КНСБ се включи в Кампанията „Повече демокрация на работа“ на ETUF и ETUC. Кампанията ...

КНСБ, Проект BARGAIN UP: Колективното договаряне в дигиталната ера“ в партньорство с европейски синдикални ...

София, Хотел Форум, семинар, Оползотворяването на СО2 , начин за преминаване към „въглеродно  неутрална“ ...

Конгресен център – КНСБ, присъствено заседание на КС на КНСБ. Основни въпроси на дневния ред: Актуална ...

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ подкрепи  Съвместното изявление на европейските социални партньори в ...

Европейската комисия предлага нови обвързващи гранични стойности на професионална експозиция (BOEL) за ...

 София, КНСБ, Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“ Форум в рамките на проект BG05M9OP001-1.051-003 „Подобряване ...

КНСБ, Кoнгресен център „Европа“ Дискусионен форум" Дигитална и зелена трансформация в България – във ...

7 октомври се отбелязва Световният ден за достоен труд. Денят се чества в повече от 130 държави по инициатива ...

Дистанционна конферентен форум на Industriall Europe за България-Румъния за синдикалните федерации членки на Industriall ...

Стартира второто дистанционно обучение за спецификата на колективното трудово договаряне в химическия ...

"Дупница, среща с представители на синдикалната организация на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ в предприятието ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач