Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

София – заседание на Федералния координационен съвет при следния ред:- Свикване на VІ-я Конгрес на НФТ”Химия ...

София – участие в годишното общо събрание на Българската камара на химическата промишленост на БСК за ...

Албена - От 9 до 13 юни 2010 г. в курортен комплекс Албена БРФ „Труд, спорт и здраве” организира и проведе Осмия ...

София – работни срещи на представителите на синдикалните федерации на КНСБ с представители на Комисията по ...

София – заседание на Председателството на НФТ”Химия и индустрия”, на което бяха разгледани въпроси ...

София – стартира изпълнението на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на ...

София – заседание на Отрасловия съвет по условия на труд в химическия сектор в Министерство на икономиката ...

София – заседание на КС на КНСБ - „Мерки за гарантиране   на дългосрочната финансова стабилност на ...

София – консултативна среща на представителите на синдикалните федерации на КНСБ с Комисията по труда и ...

„Солвей – соди” – Девня – дискусионен форум на НСО от НФТ”Химия и индустрия” – КНСБ в регион Варна и ...

„Агрополихим” – Девня – двудневна работна среща по инициативата “RESPONSIBLE CARE”, организирана от Българска ...

Консултативна среща на социалните партньори от химическия сектор и представителите на ИА”Главна инспекция ...
Load More

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач