Актуално

Зала „Европа“ КНСБ Заключителен форум по проект „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване ...

Разширено заседание на Управителния съвет и ФКК на НФТ"Химия индустрия" - КНСБ, София. Дневен ред: За хода на ...

Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, обявен с резолюция на ООН от 17 декември 1999 г. ...

КНСБ настоява темата за болничните да бъде обсъдена незабавно в тристранния съвет и остава в стачна ...

Протестна декларация на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ срещу намерението на Правителството да отнеме ...

София, Семинар „Иновации в българската химическа промишленост и ново законодателство в областта на ...

София, заседание на КС на КНСБ основни въпроси на ДНЕВЕН РЕД Актуална обществено-политическа и ...

Заседание на секторен съвет „Индустрия“, стартира новият проект на КНСБ „Подобряване на адаптивността на ...

София, Национална конференция „Здравословните работни места управляват опасните вещества ” на ...

София де информационната кампания на КНСБ под мотото „Сивото убива!“, която има за цел да повиши ...

На Световния ден за достоен труд синдикатите на здравните работници в КНСБ, с подкрепата на Асоциацията на ...

пред заводоуправлението на „Неохим” АД се проведе протест на четирите синдиката в защита на работните ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач