Актуално

На 18, 19 и 20 март 2008 г. в София, „Централ хотел Форум” зам.председателя на НФТ”Химия и индустрия” участва в ...

От 12 до 14 март 2008 г. наши представители от „Неохим”, „Ас. крепост” и ”Солвей-соди” взеха участие в семинар ...

На 6 – 7 март 2008 г. в Банкя, се проведе семинар по проекта на ICEM - IUF за синдикалните структури от сектор химия, ...

Годишна организационно финансова проверка на ФКК;по-испански воскликнул Дос ...

На 20 февруари 2008 г. в София, в залата на Българска стопанска камара се проведе среща на социалните партньори ...

Заседание на Отрасловия съвет по условия на труд за химическия сектор и годишната програма на ДИА ”Главна ...

Заседание на Председателството и насрочване на годишното заседание на Федералния координационен съвет;Я ...

- Регионални семинари – събрания на НФТ “Химия и индустрия” - април - юни 2006 г. за реализация на новите ...

Пътуващ семинар “Повишаване мотивацията за членство в синдиката в предприятието, привличане на нови ...

Тържествено честване на 60 годишнината на синдикалното движение на химическите работници 30 юни 2005 г., гр. ...

М. ЯНУАРИ- Заседание на Председателството и насрочване на заседание на ФКС – 20 януари;М. ФЕВРУАРИ- Годишна ...
Load More

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач