Актуално

Стартира Националната акция на КНСБ и КТ Подкрепа във всички сектори на икономиката на България за промяна в ...

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ стартира Кампанията "Колективното договаряне за по-високи и достойни заплати". ...

Брюксел, Колективното договаряне в основата на трудовите отношенията на работното място е предимства за ...

к.к. Албена, Открита спартакиада на индустриалните работници организирана от Федерацията на независимите ...

София, КНСБ. Преглед на изпълнението на Споразумението за сътрудничество между КНСБ и кмета на София беше ...

София, разширен форум на индустриалните синдикати на КНСБ "Да защитим нашия труд на работното ...

София, Конгресен център „Глобус“, Кръгла маса „Данъчната система в България: тенденции, предизвикателства, ...

София, среща на индустралните федерации с Оле Кристиан международен сътрудник на Индустри енерджи - ...

В София, стартиращ семинар на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ „Разширяване на синдикалното членство за ...

София, заседание на Координационния съвет на КНСБ Дневен ред Предложение за двугодишно тристранно ...

Конгресен център „Глобус”, дискусионен форум на тема: „Работно време, извънреден труд и сумирано ...

Постоянен консултативен комитет на КНСБ по организационно и финансово развитие, координация и ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач