Актуално

ИССИ на КНСБ ще проведе поредното изследване на труда и индустриалните отношения в поделенията на МНК в България. Сега в изследването са включени въпросници за председатели на основни членове на КНСБ, за някои представители на браншовите камари и представители на социалните партньори от предприятията-филиали на МНК, по проекта „Подобряване  адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне чрез съвместни действия на социалните партньори национално , отраслово  им браншово равнище.

Въпросник за интервю с председател на синдикална  федерация / синдикат / съюз-основен / асоцииран член на КНСБ - Вижте като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач