Актуално

Онлайн Заключителна Кръгла маса за по-добри работни места и справедлив преход в енергетиката, металургията и химията - тежката индустрия в Централна и Източна Европа с участието на Шаран Бъроу, генерален секретар на Международна конфедерация на профсъюзите. "Да не оставим нито един регион и нито един работник изоставен пред предизвикателствата на декарбонизацията в Централна и Източна за тежките индустрии в Европа".

Как да осигурим инвестиции за справедливия преход в Центраблна и Източна Европа:

  • Пакетът за възстановяване на ЕС и механизмът за справедлив преход трябва да гарантират създаване на добри работни места в промишлеността в Централна и Източна Европа преди постепенното премахване на въгледобива и въглищната енергийна мощност;
  • През следващото десетилетие половината от европейските доменни пещи и химически крекинг инсталации и една трета от циментовите пещи ще трябва да бъдат заменени или реновирани;
  • Няма време за губене, сега трябва да се подготви преходът, за да се избегне всякакви икономически и социални кризи;
  • ЕС трябва да използва възможността да модернизира и трансформира своите индустриални сектори и техните вериги за доставки, така че да останат конкурентоспособни.

Синдикатите трябва да играят централна роля

  • Пакетът за възстановяване трябва да подпомага на работниците, да създава достойни работни места с ниски емисии, и да поддържа съществуващите работни места в индустрията, като същевременно помага на секторите да се трансформират;
  • Спешно са необходими национални / регионални планове за справедлив преход.
  • За да се гарантира тяхното социално приемане и значение на местно ниво, от решаващо значение е работниците и техните синдикални представители да бъдат изцяло ангажирани в разработването и изпълнение на тези планове.

Кръгла маса - Вижте като PDF
Проект на заключителен документ - Вижте като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач